Logo Ciepłowody ZS

News

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM SZKÓŁ WSPIERAJĄCYCH UZDOLNIENIA.

 

Od września 2013 roku Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza i Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach rozpoczęły starania o uzyskanie certyfikatu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, a tym samym o włączenie obydwu szkół do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. 27 listopada2014 r., odbył się pięciogodzinny audyt,  podczas którego komisja audytowa w składzie: p. Mariola Kolan – wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; p. Marek Sieczka - wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; p. Halina Nawrotek – koordynator zespołu Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień w DODN we Wrocławiu, p. Paweł Nowak – konsultant Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień w DODN we Wrocławiu dokonała oceny pracy szkół i stopnia oraz poprawności realizacji Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień. Audyt rozpoczęło spotkanie komisji audytowej
z Dyrekcją Szkoły, po którym odbyło się spotkanie ze Szkolnym Zespołem ds. Wspierania Uzdolnień, który zaprezentował z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań Uzdolnień. Członkowie komisji brali udział w lekcjach otwartych prezentujących formy i metody pracy z uczniem zdolnym i uzdolnionym, w spotkaniu z radą pedagogiczną oraz z rodzicami, a także analizowali dokumentację szkolną pod katem wspierania zainteresowań i uzdolnień. Ostatnim punktem audytu były prezentacje uczniowskich pasji, umiejętności i hobby oraz występy artystyczne uczniów pod hasłem „Każdy robi to co lubi”. Na koniec tego ważnego dnia, p. Halina Nawrotek jako przedstawiciel komisji audytowej, na tle piosenki zespołu Qeen „ We are the champions” ogłosiła, że Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych w Ciepłowodach zostały przyjęte do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Na wręczenie certyfikatu trzeba było poczekać rok, bo tak określają to procedury.

 W dniach 3 i 4 grudnia 2015r. liderki Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnień p. Marzena Pakuła oraz p. Elżbieta Krawczyk, wraz z panią dyrektor  ZSS w Ciepłowodach, wzięły udział w 2-dniowym seminarium zorganizowanym  przez Dolnośląską Szkołę Wyższą, Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i DODN we Wrocławiu, pt. „Inkluzja drogą do empowermentu”. Wśród uczestników byli  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, dyrektorzy oraz nauczyciele z Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia oraz delegacje zagraniczne z regionów partnerskich Dolnego Śląska między innymi z Dolnej Saksonii i Kraju Libereckiego.

W imieniu organizatorów gości przywitała Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, pani Małgorzata Matusiak. Seminarium otworzyli rektor DSW dr hab. Robert Kwaśnica oraz pan Jerzy Więcławski dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki  w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Po uroczystym otwarciu, prof. DSW dr hab. Joanna Kruk - Lasocka wprowadziła słuchaczy w świat empowermentu, a prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz  w tematykę edukacji włączającej. Następnie każdy uczestnik mógł wziąć udział w cyklu warsztatów o tematyce: „Indywidualizacja nauczania w szkołach realizujących edukację włączającą, programy nauczania - wymiana dobrych praktyk”, „Jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w szkole wspierającej uzdolnienia”, „Jak pracować z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole wspierającej uzdolnienia”, „Jak pracować z uczniem z dysfunkcją wzroku w szkole wspierającej uzdolnienia”, „Jak pracować
z uczniem z dysfunkcją słuchu w szkole wspierającej uzdolnienia”, „Jak rozpoznawać dotąd nierozpoznane specjalne potrzeby edukacyjne”.

W drugim dniu konferencji nastąpił długo oczekiwany przez nas moment.
O godzinie 11.30 Dolnośląski Kurator Oświaty, p. Beata Pawłowicz wraz z panem Jerzym Więcławskim, dyrektorem Wydziału Edukacji i Nauki  w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,  dokonała uroczystego wręczenia certyfikatów dyrektorom szkół, które w ostatnim roku dołączyły do sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Wśród nich certyfikaty otrzymały dwie placówki ZSS  w Ciepłowodach: Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza i Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków.

Jesteśmy niezwykle dumni z tego wydarzenia. Cieszymy się, że udało nam się stworzyć szkołę, w której każdy uczeń czuje się ważny, w której każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.

 

Dyrektor Szkoły Zaprasza

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
UL. SZKOLNA 2
57 - 211 CIEPŁOWODY
tel. / fax   74 8103444
zspsekretariat@cieplowody.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.