Logo Ciepłowody ZS

NASZA SZKOŁA JEST OK

Nasza szkoła jest OK, czyli słów kilka o ocenianiu kształtującym

Czym jest OK?

Nasza szkoła od 2015r. bierze udział w programie Całościowy Rozwój Szkoły, w którym głównym celem jest stosowanie oceniania kształtującego – OK w pracy z uczniami na co dzień.

Trochę teorii

Czym właściwie jest ocenianie kształtujące i jakie podstawowe elementy składają się na nie i jak wykorzystuje się ocenianie kształtujące na lekcjach?

Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby:

  • nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,

  • uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. 

Ocenianie kształtujące to cała metodyka nauczania oraz schemat lekcji. Składa się z wielu części składowych:

Jak używa się elementów OK na lekcjach?
a) Cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia,
b) Kryteria oceniania/sukcesu – Nacobezu,
c) Informacja zwrotna (ocena kształtująca),
d) Współpraca z rodzicami i uczniami,
e) Pytania kluczowe,
f) Techniki pytań, czyli jak zadawać pytania,
g) Ocena koleżeńska,
h) Samoocena ucznia.

a) Cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia
Jednym z głównych elementów OK jest przedstawienie uczniom informacji o tym, czego się nauczą. Dobrą praktyką jest, aby na początku lekcji przedstawić uczniom cele lekcji (w języku uproszczonym, takim, który jest zrozumiały dla każdego z nich) a na końcu lekcji powrócić do tej listy i sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały zrealizowane i w jaki sposób.
Cele lekcji można przedstawić ustnie (mówiąc o nich uczniom) lub pisemnie (pisząc je na tablicy, rozdając kartki do wklejenia do zeszytu lub pokazując cele na slajdach w prezentacji multimedialnej).

b) Kryteria oceniania/sukcesu – Nacobezu
Określenie kryteriów oceniania, czyli tego, co z danych zajęć edukacyjnych jest ważne z punktu widzenia wpisu w dzienniku, jest nieodłącznym elementem OK. Nacobezu wynika często wprost z celów lekcji.
Nacobezu można określić w formie zdań, równoważników zdań, lub listy.

Nacobezu można ustalić też z uczniami! Co więcej, dzięki takim ustaleniom możemy oddać im “pałeczkę władzy” i pozwolić ocenić siebie lub inne osoby!

c) Informacja zwrotna (ocena kształtująca)
Informacja zwrotna może przyjąć formę ustną lub pisemną, a składa się ona z czterech elementów:
1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
3) wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę,

4) wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

d) Współpraca z rodzicami i uczniami
Zadaniem nauczyciela jest uświadomienie uczniów oraz ich rodziców, że:
Uczeń – ocena kształtująca pomoże ci się uczyć
Rodzice (opiekunowie prawni) – dzięki ocenianiu kształtującemu możecie pomóc swojemu dziecku, możecie stać się jego sojusznikiem

e) Pytania kluczowe
Pytania kluczowe to:
– Pytania ukazujące uczniom szerszy kontekst, zachęcające ich do poszukiwania odpowiedzi, angażujące w naukę;
– pobudzenie wśród uczniów zainteresowania daną tematyką
Pytania kluczowe warto stosować na samym początku lekcji, aby “uruchomić” naszych uczniów do zdobywania nowych pokładów wiedzy.

f) Techniki pytań, czyli jak zadawać pytania
Zadawanie pytań kluczowych, o których wspomniałem wcześniej, to nie jedyna technika używania ich w czasie lekcji.
Podczas zajęć warto stosować:
1) Pytania otwarte, wymagające zastanowienia;
2) Pytania, na które uczniowie odpowiadają w parach;
Warto też, aby pozwalać uczniom na robienie błędów i poprawiać ich w sposób nieagresywny – błędy są znakiem, że nasi uczniowie się uczą: nikt nie urodził się bezbłędny!

g) Ocena koleżeńska
Oddajmy “pałeczkę oceniania” w ręce uczniów!
Jeśli:
1) Ustalimy z uczniami kryteria oceniania – (co oceniać?),
2) Określimy, w jaki sposób mają oni dawać informację zwrotną swoim kolegom lub koleżankom
To będą oni mieli możliwość uczenia się nie tylko tego, czego oczekujemy, ale również:
– kultury,
– taktu,
– hamowania negatywnych emocji,
– wyrażania własnego zdania
Kryteria oceniania można ustalać samodzielnie przed lekcją, można też zrobić tak, że nauczyciel podaje ‘główne’ kryteria, ale uczniowie mogą dodać kolejne. Ja ocenę koleżeńską stosuję często, w szczególności do prac nad wypracowaniami lub mówieniem.

h) Samoocena ucznia
Uczeń może też oceniać sam siebie!
Pozwólmy uczniowi ocenić:
1) ile się nauczył,
2) ile musi się jeszcze uczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel
Samoocena może wynikać bezpośrednio z celów lekcji i tak właśnie ja ją stosuję.
Nie musi być ona wyrażana ustnie – dajmy uczniom szansę na zabawę z konwencją samooceny… stosując np. kolorowe kubeczki lub karteczki 

Kolorowe kubeczki, które stosuję na większości swoich lekcji, można wykorzystać na dwa sposoby!


SPOSÓB PIERWSZY:
Zastosowanie kolorowych kubeczków do przeprowadzenia samooceny ucznia:

Zielony kubeczek – wszystko rozumiem, osiągnąłem cel lekcji;

Żółty kubeczek – nie jestem pewien, chyba potrzebuję to jeszcze przejrzeć / przećwiczyć;

Czerwony kubeczek – nic nie rozumiem, nie wiem o co chodzi, pomocy!

 

SPOSÓB DRUGI:
Kubeczki można też wykorzystać do nadzorowania pracy grupy i łatwego wyłapania osób, które kończą szybciej pracę i potrzebują dodatkowego zadania:

Zielony kubeczek – łatwe zadanie, jestem gotowy do odpowiedzi lub na dodatkowe wyzwania;

Żółty kubeczek – zrobiłem zadanie, ale nie mam pojęcia czy dobrze;

Czerwony kubeczek – pracuję, proszę nie przeszkadzać, potrzebuję więcej czasu

 

3. Plusy i minusy Oceniania kształtującego

a) Plusy:
– rozwija atmosferę sprzyjającą uczeniu się:
– trwale wzmacnia w uczniach poczucie ich wartości,
– zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę,
– zachęca uczniów do samodzielności,
– stwarza uczniom warunki do współpracy,
– pogłębia u uczniów świadomość procesu uczenia,
– pozwala uczniom wziąć odpowiedzialność za własną naukę,
– pozwala uczniom zrozumieć, z czym mają problem i jak ten problem przezwyciężyć

b) Minusy:
– Zwiększony nakład pracy ze strony nauczyciela (przygotowanie celów lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, Nacobezu; dawanie – w formie ustnej i/lub pisemnej – informacji zwrotnej; przygotowywanie lekcji z uwzględnieniem nowych i trudnych elementów – „zaprogramowanie się” do używania w praktyce nowych strategii)
– Opór uczniów, rodziców i innych nauczycieli! Wielu ludzi jest niejednokrotnie przyzwyczajona do „klasycznego” schematu lekcji oraz otrzymywania/wystawiania tylko i wyłącznie ocen cyfrowych.

 

Podsumowanie pracy szkoły w programie

Zwieńczeniem ukończenia zaawansowanego poziomu CRS może być otrzymanie  przez naszą szkołę tytułu „Szkoły Uczącej Się” – SUS na zorganizowanym w szkole tzw. panelu koleżeńskiego. I o to nasza szkoła chce powalczyć. Panel koleżeński jest okazją do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zaproszonymi gośćmi. Jest także świętem szkoły, na którym otrzymuje ona zasłużony tytuł oraz stwarza przestrzeń do rozmów nauczycieli o nauczaniu i uczeniu się.

 

 

Dyrektor Szkoły Zaprasza

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
UL. SZKOLNA 2
57 - 211 CIEPŁOWODY
tel. / fax   74 8103444
zspsekretariat@cieplowody.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.