Logo Ciepłowody ZS

Patron Szkoły

 

 

 

Gimnazjum

im. Polskich Olimpijczyków

Zespołu Szkół Samorządowych

w Ciepłowodach

 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA  GIMNAZJUM W CIEPŁOWODACH IMIENIA 

POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW

 

         6 czerwca 2012 roku uczniowie Gimnazjum w Ciepłowodach przeżywali chwile historyczne – po  dziesięciu miesiącach pracy ich szkoła otrzymała imię Polskich Olimpijczyków.

       Już od rana trwały gorączkowe ostatnie przygotowania. O godzinie 8.45 wszyscy: młodzież, nauczyciele, zaproszeni goście, w tym poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół przy dźwiękach orkiestry dętej pod batutą p. Łukasza Trzepióry przemaszerowali główną ulicą Ciepłowód do kościoła parafialnego. Tam ksiądz dziekan A. Kutnik i proboszcz  parafii w Ciepłowodach ks. prałat R. Słowiak celebrowali uroczystą mszę świętą, podczas której zostały poświęcone tablice, które - wmurowane w mury szkoły -  upamiętnią tak ważne dla naszej lokalnej społeczności chwile. Ufundował je p. Piotr Dobosz.

 

 

        

         Po mszy świętej i powrotnym przemarszu do szkoły rozpoczęły się dalsze uroczystości. 

        Swą obecnością zaszczyciło  nas wielu gości, m. in.  wicekurator Oświaty p. D. Leśniewska, dyrektor Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  M. Przychodny, senator RP  S. Jurewicz, senator RP w latach 2001- 2003, poseł na Sejm V i VI kadencji. H. Gołębiowski, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  G. Cal, starosta Powiatu Ząbkowickiego  R. Fester, przewodnicząca Rady Powiatu, sekretarz Gminy Ciepłowody  G. Orczyk, wójt Gminy Ciepłowody  J. Bajtek, przewodniczący Rady Gminy  W. Gluza, radni, komendant Straży Granicznej w Kłodzku P. Piekarski, jego zastępca  A. Sajkiewicz,  komendant Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.  A. Sidorowicz- Radzikowski, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl.  M. Wydmucha, dyrektor oddziału BPS we Wrocławiu Z. Lis, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, proboszczowie Parafii w Dobrzeniach, Henrykowie, Przyrzeczeniu, w Ciepłowodach, dyrektorzy Gimnazjów z Henrykowa, Piławy, Prus, Przyłęku, rodzice.

 

 

 

         Pani dyrektor B. Lis szczególnie serdecznie powitała honorowego gościa p. Wojciecha Bartnika- olimpijczyka, boksera , brązowego medalistę Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w roku 1992.

                                                    

 

Z dumą poinformowała wszystkich obecnych , że patronat nad naszym gimnazjum przyjął Polski Komitet Olimpijski. Pani wicedyrektor B. Kopij przedstawiła działania organów szkoły zmierzające do nadania placówce imienia.

 

         Szczególnie podniosłym momentem części oficjalnej uroczystości było odczytanie  przez Przewodniczącego Rady Gminy aktu nadania Gimnazjum w Ciepłowodach imienia Polskich Olimpijczyków. Wielkim przeżyciem dla wszystkich gimnazjalistów było odnowienie uczniowskiego ślubowania, w którym deklarowali, że idee olimpijskie staną się dla nich drogowskazem w nauce i w życiu.

 

         Pani dyrektor poprosiła pierwszą dyrektor Gimnazjum p. E. Szczepańskiej – Tabor o  przedstawienie  trzynastoletniej  historii szkoły i  dokonań nauczycieli i uczniów. Wszyscy wysłuchali z uwagą tego wystąpienia, życzeń zaproszonych gości, a szczególnie słów gościa honorowego -  p. W. Bartnika, który, nie kryjąc wzruszenia, wyraził  zadowolenie, że nauczyciele, lokalna społeczność doceniają postawy olimpijczyków a młodzi ludzie będą starali się na nich wzorować.

 

         Na zakończenie tej części uroczystości p. dyr. B. Lis i p. wicedyrektor B. Kopij podziękowały zaproszonym gościom, wręczając im pamiątkowe puchary z pełną już nazwą naszej szkoły. Po chwili do p. Bartnika po autograf ustawiła się długa kolejka  gimnazjalistów i uczniów szkoły podstawowej, z którymi nasz  gość chętnie rozmawiał i pozował do zdjęć.

 

 

 

         Uczniowie gimnazjum w części artystycznej uroczystości przypomnieli atmosferę starożytnych igrzysk olimpijskich. Zapłonął olimpijski ogień. Na chwilę wszyscy zebrani w hali gimnastycznej stali się obywatelami Aten, do których na otwarcie igrzysk  przemówił Perykles, a duch wielkiego Zeusa patronował wręczaniu wieńca laurowego zwycięskiemu  sportowcowi- zapaśnikowi. Westalki w białych szatach przypomniały słowami wierszy K. Wierzyńskiego przeżycia zawodników i widzów greckich olimpiad. Uczennice z klas I pod opieką nauczycielki wych. fizycznego p. I Fajkowskiej  popisały się w układzie gimnastycznym swoją sprawnością fizyczną. Zostały nagrodzone gromkimi brawami. Następnie wszyscy powstali, by wysłuchać Hymnu Olimpijskiego, który uświetnił I Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w Atenach w 1896 roku. Uczniowie przypomnieli postać barona P. Coubertina , na którego wniosek działacze sportowi podjęli decyzję o wskrzeszeniu po ponad piętnastu  wiekach igrzysk olimpijskich. Przedstawili historię głównych elementów „ teatru olimpijskiego” i  objaśnili ich znaczenie. Na scenę wkroczyli też szkolni sportowcy, niosąc 10 różnobarwnych kół olimpijskich z wizerunkami wybranych polskich olimpijczyków, których życie i dokonania pokazują, że  rzeczą istotną jest nie tylko zwyciężać, ale także „ umieć toczyć zwycięski bój” z radością, śmiałością , z honorem. Pieśń „ Oda do radości” odśpiewana wraz ze szkolnym chórem zakończyła tę część programu. 

 

 

          

         Potem swoje umiejętności wokalne zaprezentowali ucz. kl. IIIa K. Tokarek i K. Cwanek, a taneczne – zespół pod kierownictwem p. Katarzyny Gendasz, wzbudzając aplauz widzów.

     

         Nad całością programu artystycznego czuwały polonistki p. L. Krzewska i  p. E. Szczepańska – Tabor. Scenariusz uroczystości opracowała p. Krzewska, scenografię- naucz. plastyki p. J. Strama, występ chóru – naucz. muzyki p. M. Żegadło. Techniczną stroną uroczystości opiekował się p. W. Szuwarowski. W tle uczniowskich występów można było obejrzeć prezentacje multimedialną Pt. „ Polscy Olimpijczycy”, którą z uczniami przygotowała p. E. Opyc. Jej dziełem był również pamiątkowy folder, który otrzymali uczestnicy uroczystości.

         Konferansjerkę części oficjalnej sprawnie poprowadziła p. K. Koperek.

 

         Goście i władze Gminy z zainteresowanie obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów naszego gimnazjum. Z uznaniem wyrażali się o dokonaniach naszej placówki. Dali temu wyraz, wpisując się do Księgi pamiątkowej gimnazjum.

 

 

 

         Na zakończenie uroczystości p. dyrektor wszystkich gości i przyjaciół szkoły zaprosiła na mały poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców i panie ze  stołówki.

 

         6 czerwca 2012 roku na pewno zapisze się w  pamięci uczniów Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciepłowodach jako dzień bardzo ważny i wzruszający. W historii szkoły będzie to  dzień, w którym  otrzymała ona nową tożsamość, nowy kierunek.  

                                                          L. Krzewska 

FOTORELACJE Z UROCZYSTOŚCI

http://zabkowice.express-miejski.pl/galeria/4164,nadanie-imienia-szkole-w-cieplowodach.html

http://dza.doba.pl/?s=subsite&id=7100&mod=4

 

 

   

Dyrektor Szkoły Zaprasza

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
UL. SZKOLNA 2
57 - 211 CIEPŁOWODY
tel. / fax   74 8103444
zspsekretariat@cieplowody.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.